Company name Endolab vascular s.r.o.
Phone +420 722 501 700, +420 723 833 454
Address Sokolovska 428/130Prague18600Czech Republic
Email endolaba@gmail.com
Сustoms, transport logistics / Сelní, přepravní logistika endolaba.customs@seznam.cz
Identification number / Identifikační číslo (IČ) 18034497
VAT number CZ18034497
EORI number CZ18034497
Data box / Datová schránka i3nwj8k
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 380504
Bank KOMERCNI BANKA A.S.
SWIFT/BIC KOMBCZPPXXX
IBAN EUR CZ0801000001310591230237
Číslo účtu KČ 131-591190247/0100
Variabilní symbol 1182270825